Sede electrónica Ayuntamiento de Vedra

21:18:45 Viernes 30 de julio 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

SERVIZOS SOCIAIS

29/07/2021

SERVIZOS SOCIAIS: Programa CONXUGA Conciliación modalidade curso escolar 2021/2022 (madrugadores e ludoteca)


SECRETARÍA

29/06/2021

Nomeando a dona Nerea Garrido Montenegro como funcionaria de carreira para a praza de Técnico/a de Xestión Económica


SECRETARÍA

28/06/2021

Listaxe reserva praza Técnico/a Xestión Económica para nomeamentos como funcionario/a interino/a


SERVIZOS SOCIAIS

04/06/2021

SERVIZOS SOCIAIS: Programa CONXUGA Conciliación modalidade ludoteca de verán 2021


Xestión Tributaria

06/05/2021

XT_TAXA ABASTECEMENTO AUGA_PADRÓN FISCAL 4T-2020 - FORMACIÓN, APROBACIÓN E TRAMITACIÓN


Secretaría

05/04/2021

Convocatoria de subvencións para actividades levadas a cabo por entidades sen ánimo de lucro no termo municipal durante o exercicio 2021


Secretaría

10/03/2021

Aprobación da oferta de emprego público 2021


Secretaria General

13/11/2020

Convocatoria de ayudas a la enseñanza y el transporte para el curso 2020-21.


Secretaría-Intervención

28/07/2020

Exposición pública e cobranza do padrón fiscal da taxa polo abastecemento de auga correspondente ao 2º trimestre de 2020


Secretaría-Intervención

07/07/2020

Exposición pública del padrón fiscal de la tasa por red de alcantarillado correspondiente al ejercicio 2020